Bestuur


Bestuur Speul'nderwies: 

Voorzitter                                    : mw. P. Steenbergen

Penningmeester
en vrijwilligerscoördinator           : mw. F. Trompert

 
Secretaris                                   : mw. I. Nijzing
       
Bestuurslid                                 : mw. S. Kloppenburg

Speelgoedcommissie                 : mw L. Post

 
Het bestuur ontvangt geen salaris voor de uitoefening van de functie, slechts een vergoeding van gemaakte kosten.