Contributie

Contributie Speul'nderwies 2018*

Lidmaatschap per gezin                        : €26
-indien vrijwilliger                                   : €13

Lidmaatschap na de zomervakantie      : €13
-indien vrijwilliger                                   : €6,50

Bij inschrijving dient een geldig legitimatiebewijs overlegd te worden.

*de contributie wordt jaarlijks automatisch met € 0,50 verhoogd